Allmänna villkor och bestämmelser Insoft Services

Allmänna villkor och bestämmelser Insoft Services - Insoft Services

Allmänna villkor och bestämmelser


1. Registrering

1.1. Var vänlig skicka en skriftlig anmälan för utbildningstillfällen till:

utbildning@insoftservices.se

1.2. Du kommer mottaga en bekräftelse med avseende på din anmälan från Insoft Services med detaljerad information om kursen som du registrerat dig till (plats, datum och tidsschema) senast 14 dagar innan kursstart.

1.3 Bokningen bekräftas vid mottagning av betalning. Betalning är nödvändig vid bokning och senast 10 arbetsdagar innan kursstart.

2. Priser

Alla priser är netto, dvs. de är exklusive moms eller annan typ av nationell skatt som tillämpas i landet där kursen tar plats. Vår senaste prislista gäller alltid; då en ny prislista publiceras ersätter denna den äldre och de nya priserna gäller. Undervisningskostnaden för kurser som hålls i våra lokaler täcker användandet av utbildningssystem, dryck och/eller lunch samt student-kits.

3. Återbud

3.1 Kunden samtycker till att betala Företaget ett belopp som motsvarar följande procentandelar av den summa som Företaget fakturerar för respektive kurs genom en tilläggsavgiftsfaktura, vilken är överenskommen i de fall en deltagare inte närvarar, lämnar återbud eller avbryter en kurs där en sådan utbildningstjänst skulle tillhandahållas mindre än 10 arbetsdagar innan kursstart.

Bekräftad bokning av kurs med offentligt schema och överenskomna datum:

  • 15-11 arbetsdagar innan kursstart – 50% av kursavgiften
  • 10-6 arbetsdagar innan kursstart – 75% av kursavgiften
  • 5-0 arbetsdagar innan kursstart – 100% av kursavgiften

Ombokning av kurs med offentligt schema och överenskomna datum:

  • 15-11 arbetsdagar innan kursstart – 25% av kursavgiften
  • 10-6 arbetsdagar innan kursstart – 50% av kursavgiften
  • 5-0 arbetsdagar innan kursstart – 100% av kursavgiften

Bekräftad bokad privat företagskurs med överenskomna datum:

  • 30-0 arbetsdagar innan kursstart – 100% av kursavgiften

Ombokning av privat företagskurs med överenskomna datum:

  • 30-0 arbetsdagar innan kursstart – 100% av kursavgiften

3.2 Om en deltagare avbryter en kurs som redan har inletts eller inte närvarar under den första kursdagen, så ska Kunden betala hela fakturan avseende kursavgiften till Företaget och kan delta i återstoden av kursen endast med Företagets godkännande.

3.3 Klienten tillåts byta ut deltagare när som helst efter att ha meddelat Företaget detta skriftligen och under förutsättning att den nya deltagaren uppfyller de kurskrav som Företaget tidigare kommunicerat till Kunden.

3.4 Om Kunden vill ändra eller omboka datum för en kurs så kommer Företaget att utfärda en tilläggsavgiftsfaktura, som är en ytterligare avgift baserad på en procentandel av den ursprungliga fakturan eller ett annat belopp baserat på detaljerna i 3.1.2 eller 3.1.4 ovan.

3.5 Insoft Services förbehåller sig rätten att ställa in kursen senast 14 dagar innan kursstart om deltagarantalet inte är tillräckligt.

3.6 Insoft Services förbehåller sig rätten att ändra datum, kurser och avgifter utan förvarning och skall inte hållas till ansvar för ej återbetalningsbara flygbiljetter eller andra kostnader uppkomna på grund av inställda kurser.

4. Ändring av registrering

För alla ändringar senast 16 arbetsdagar innan kursstart utgår ingen avgift. För ändringar efter detta debiterar Insoft Services en ändringsavgift på 300 SEK, exklusive moms, som inte kommer att avkrävas i de fall där det nya datumet fastställs omedelbart. Detta nya datum kan inte ytterligare ändras eller avbokas. Vid ytterligare ändringar kommer Insoft Services att fakturera hela kursavgiften samt ändringsavgiften.

5. Betalningsvillkor

De angivna priserna omfattas av lagstadgad moms och ska betalas omedelbart utan avdrag på kvitto eller faktura. Insoft Services accepterar bara betalning via banköverföring, vilket innebär att betalningar via check eller kreditkort ej accepteras.

6. Upphovsrätt

Alla rättigheter reserverade, inklusive rätten till nytryck, att översätta samt kopiera utbildningsdokument i helhet och i delar. Bearbetning, kopiering, distribution eller offentlig återgivning av utbildningsdokument i sin helhet eller delvis i någon form eller via elektroniska- och mekaniska medel, fotokopior, mikrokort, inspelningar eller på något annat sätt utan skriftligt medgivande från Insoft Services är förbjudet. Detta gäller i synnerhet för användning av sagda material i utbildningssyfte.

7. Ansvar

Utkrävande av ansvar gentemot Insoft Services eller dess representanter, i synnerhet anspråk för ersättning om ersättning för följdskador, oavsett rättslig grund, såsom avbrott i verksamheten eller arbetsnedläggelse, förlust av inkomst eller vinst, förlust av data och så vidare är undantaget. Insoft Services ansvarar inte för några ägodelar som kunden medför till kursen.

8. Sekretess

Kunden samtycker till bearbetningen av sina uppgifter enbart i det syfte som det är fastställt att tjäna.