CCENT – Cisco Certified Entry Networking Technician Training

CCENT


Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT) är en certifiering som vidimerar kunskapen att installera, driva och felsöka mindre enterprise-nätverk, samt kännedom om grundläggande nätverkssäkerhet. Med en CCENT-certifierad IT-medarbetare så försäkras arbetsgivaren om att personen ifråga besitter de nödvändiga färdigheterna för entry-level nätverksupport – inte sällan startpunkten för många framgångsrika karriärer inom nätverk.

Kursplanen täcker in nätverksfundamenta, WAN-teknologier, grundläggande säkerhets- och wirelesskoncept, routing & switching samt konfigurering av enkla nätverk. CCENT är det första steget mot en CCNA, som behandlar större enterprise-nätverk med mer komplexa anslutningar.

 

Prov & rekommenderad utbildning


Klassrumsbaserad, instruktörsledd utbildning, bestående av 1 kurs:

Prov Rekommenderad utbildning
100-105 Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 1 (ICND 1)

Pris:

  • Var vänlig se kurserbjudandet ovan

Entry


Både CCENT- och CCT-certifieringar fungerar som utmärkta utgångspunkter för karriärer inom nätverk.