CCNA Cloud

CCNA Cloud Certification Training | Insoft Services

CCNA Cloud


Allt fler företag implementerar molnlösningar i sin verksamhet för att öka sin flexibilitet och affärseffektivitet. Idag utnyttjar redan de flesta företag XaaS-tjänster och det är uppskattat att redan 2018 kommer 78% av allt arbete gå via molnet.

CCNA Cloud-certifiering är ett jobbfokuserat certifierings- och utbildningsprogram som låter molningenjörer, molnadministratörer och nätverksingenjörer utveckla, förbättra och vidimera sina molnkunskaper. Detta hjälper i sin tur respektive IT-organisation att möta ett i grunden förändrat affärslandskap.

Med en CCNA Cloud-certifiering får du de kunskaper och färdigheter som behövs för att utföra entry level-uppgifter vid support av Ciscos molnlösningar.

 

Prov & rekommenderad utbildning


Klassrumsbaserad, instruktörsledd utbildning, bestående av två kurser:

Prov Rekommenderade kurser
210-451 Understanding Cisco Cloud Fundamentals (CLDFND)
210-455 Introducing Cisco Cloud Administration (CLDADM)

Förkunskapskrav:

  • Inga förkunskapskrav

 

Pris:

  • Var vänlig se kurserbjudandet ovan
CCNA

Associate


Ciscos associate-nivå kan betraktas som själva fundamentet för nätverkscertifiering.