CyberSecurity Courses Training

Utbildning | CyberSecurity

Företag av alla storlekar är i behov av en cybersecurity-expert som kan hjälpa dem tackla den evigt föränderliga hotbilden mot deras IT-säkerhet. Insoft Services säkerhetskurser ger studenterna kunskap inom och djup förståelse för cybersecurity. Produktspecifika element ingår också för att uppfylla marknadens krav vid rekrytering. Med labbar och expertledd utbildning lär man sig både defensiv och offensiv IT-säkerhet.

Filtrera: