Fortinet Certifications Training in Sweden
 • Fortinet Certifieringsutbildning


  Företag runt om i världen fortsätter att investera i sin säkerhetsinfrastruktur. De letar också efter sätt att validera sina anställdas kunskaper och färdigheter vad gäller nätverkssäkerhet.

  Fortinet Certifieringar


  The Fortinet Network Security Expert (NSE) har kommit ut, och det är ett nytt certifieringsprogram med 8 nivåer för tekniska specialister som är intresserade av att få en oberoende validering av sin expertis och sina säkerhetsfärdigheter.

  Programmet består av både instruktörledda kurser och de som utförs på egen hand. Dessutom omfattas programmet av många praktiska, empiriskt grundade övningar som väl illustrerar hur man behärskar komplexa metoder för nätverkssäkerhet.

  Programmet är tillgängligt för Fortinets kunder, partners och anställda och gör det möjligt för deltagarna att fullt ut utnyttja kraften i Fortinets nätverkssäkerhetsplattform och få ett erkännande i branschen som en av de allra bästa säkerhetsproffsen. Innehåll och certifiering för NSE 2 och NSE 3 är förbehållet Fortinets anställda och partners.

  Fortinet Certifieringsutbildning i detalj


  NSE-Nivå Kurstitel
  NSE 1 Network Security Technology Foundations
  NSE 2 Network Security Solutions
  NSE 3 Advanced Network Security Solutions Design
  NSE 4 Network Security Configuration & Administration – FortiGate

  NSE 5 Network Security Management and Analysis

  NSE 6 Advanced Security Products

  NSE 7 Security Diagnostics and Troubleshooting

  NSE 8

  Fortinet Network Security Expert

  No preparation course. Requires industry experience.