Fortinet Partnerprogram

 • Fortinet Distributionspartnersprogram


  Insoft Services kan hjälpa dig att utbilda din personal till varje typ av Fortinet Partner-status. För mer information om kraven och utbildningen inför certifieringsprov, var vänlig kontakta vårt globala säljteam på utbildning@insoftservices.se .  Platinum Partner

  Platinum Partners är bevisade experter på att leverera Fortinetlösningar till sina kunder och har visat genomgående hög avkastning och förmågan att leverera samtliga av Fortinets teknologier. De har experter till hands för att kunna assistera vid alla komplexa distributionskrav och leverera på en exceptionellt hög servicenivå. De tillhandahåller en utmärkt standard vad gäller kundnöjdhet och supporttjänster.

  Compliance

  • NSE-1 x3
  • NSE-2 x3
  • NSE-3 x1
  • NSE-4 x3
  • NSE-5 x2
  • NSE-6 x4
  • NSE-7 x1
  • NSE-8 x1

  Gold Partner

  Gold Partners har uppnått bevisad framgång med Fortinetlösningar och har förbundit sig till den fortsatta utbredningen av Fortinets tekniologier på marknaden. De levererar hela spektrumet av Fortinets uppsättning av lösningar och har certifierad personal som hjälper till vid alla typer av implementeringsbehov. De är kända för sin utmärkta kundservice och supportkapacitet.

  Compliance

  • NSE-1 x2
  • NSE-2 x2
  • NSE-3
  • NSE-4 x2
  • NSE-5 x1
  • NSE-6 x1
  • NSE-7
  • NSE-8

  Silver Partner

  Silver Partners har åtagit sig att leverera överlägsna säkerhetslösningar till sina kunder. Silver Partners har kunskap om Fortinets låg- till mittenintervall av säkerhetslösningar mot multipla hot och kan leverera de lösningar som bäst passar de säkerhetsbekymmer som mediumstora företag dras med.

  Compliance

  • NSE-1 x1
  • NSE-2 x1
  • NSE-3
  • NSE-4 x1
  • NSE-5
  • NSE-6
  • NSE-7
  • NSE-8

  Fortinets Auktoriserade Partners:


  Auktoriserade Partners (Authorized Partners) är startpunkten för alla nya Fortinetpartners. Denna nivå är för medlemmar som är intresserade av att starta en relation med Fortinet. Även om det finns begränsade krav så finns det också begränsade fördelar för medlemmar på Authorized-nivå.