Our Instructors

  • Våra Instruktörer


    Insofts utbildningsteam består av instruktörer som inte bara är världsledande experter på området utan faktiskt också arbetar som fälttekniker på en daglig basis. De deltar i verkliga projekt och får praktisk erfarenhet i tekniska frågor då de arbetar med Insofts stora kunder i USA, Europa, Mellanöstern och Afrika. Varje instruktör har en uppsättning certifikat från olika leverantörer och i teamet finns det sammanlagt 20 stycken CCIE.

     

    Vårt högt specialiserade team av Cisco-tekniker/instruktörer ger er de kunskaper och färdigheter som behövs för att accelerera utvecklingen av kompetens på er arbetsplats. Ni kommer att vinna omedelbara fördelar från vår teoretiska expertis och våra praktiska erfarenheter. De flesta av våra offentliga kurser ges på engelska men vissa in-house-utbildningar kan, beroende på teknologin som ska behandlas, ges på ett antal ytterligare språk.