See how Insoft Services is responding to COVID-19

Cisco-Certifieringar

Ciscos certifieringar är branschens mest påiltliga och välkända certifieringar.

Cisco-Certifieringar


    • IT-branschens mest eftertraktade certifieringar.
    • Utbilda dig med världens mest betrodda Auktoriserade Cisco Learning Partner. Våra kurser erbjuder reella och virtuella utbildningslabb med Ciscos allra senaste utrustning under verklighetstrogna förhållanden, för att på bästa sätt förbereda dig inför den faktiska nätverksmiljön och Ciscos certifieringsprov.
    • Dessutom har våra instruktörer mer nätverkserfarenhet än någon annan i branschen och uppbär gemensamt fler CCIE och CCSI än någon annan utbildningsleverantör.

Vi erbjuder fem nivåer av nätverkscertifieringar: Entry, Associate, Professional, Expert samt Architect – den högsta ackrediteringsnivån inom Ciscos karriärcertifieringsprogram.


Entry


Både CCENT- och CCT-certifieringar fungerar som en utmärkt startpunkt för personer som är intresserade av att inleda en karriär i nätverksbranschen.

Associate


Nivån Associate kan inledas med antingen CCNA för nätverksinstallation, verksamhet och felsökning eller CCDA för nätverksdesign. Betrakta den associerade nivån som själva fundamentet för en framtida nätverkscertifiering.

Professional


CCNP (Professional) är en avancerad certifieringsnivå som kräver en hög expertis vad gäller nätverksfärdigheter. Varje certifiering behandlar en unik teknologi för att kunna tillgodose de olika behov som kommer med olika arbetsroller.

Expert


Ciscos Expertcertifiering (CCIE) är globalt erkänd som branschens mest prestigefyllda nätverkscertifiering.

 


Cisco Certifications Level


Cisco Certifications Level


Certification Level

ExpertCCIE
ProfessionalCCNP
AssociateCCNA
EntryCCENT
Otherother
Architect
CCAr Architect
Cloud
Collaboration
Cybersecurity Operations
Data Center>
Design
CCDE
Industrial / IoT
Routing & Switching
Security
Service Provider
CCIE SP
Wireless
Other Certifications

Technical Specialists
Digital Transformation
Customer Success