See how Insoft Services is responding to COVID-19

Cisco-Certifieringar

Ciscos certifieringar är branschens mest påiltliga och välkända certifieringar.

Cisco-Certifieringar


    • IT-branschens mest eftertraktade certifieringar.
    • Utbilda dig med världens mest betrodda Auktoriserade Cisco Learning Partner. Våra kurser erbjuder reella och virtuella utbildningslabb med Ciscos allra senaste utrustning under verklighetstrogna förhållanden, för att på bästa sätt förbereda dig inför den faktiska nätverksmiljön och Ciscos certifieringsprov.
    • Dessutom har våra instruktörer mer nätverkserfarenhet än någon annan i branschen och uppbär gemensamt fler CCIE och CCSI än någon annan utbildningsleverantör.

Vi erbjuder fem nivåer av nätverkscertifieringar: Entry, Associate, Professional, Expert samt Architect – den högsta ackrediteringsnivån inom Ciscos karriärcertifieringsprogram.Ciscos certifieringsnivå


Enterprise
Security
Service Provider
Collaboration
Data Center
DevNet
Specialist
Cisco Certified Specialist
any exam
except the
CCNA
DevNet Specialist Pass any concentration exam
CCIE
CCIE Enterprise
Wireless Wireless Lab 1.0
CCIE Enterprise
Infrastructure Infrastructure Lab 1.0
CCIE
Security Lab
CCIE Service
Provider Lab
CCIE
Collaboration Lab
CCIE
Data Center Lab
CCIE
DevNet (Coming soon)

Entry


Både CCENT- och CCT-certifieringar fungerar som en utmärkt startpunkt för personer som är intresserade av att inleda en karriär i nätverksbranschen.

Associate


Nivån Associate kan inledas med antingen CCNA för nätverksinstallation, verksamhet och felsökning eller CCDA för nätverksdesign. Betrakta den associerade nivån som själva fundamentet för en framtida nätverkscertifiering.

Professional


CCNP (Professional) är en avancerad certifieringsnivå som kräver en hög expertis vad gäller nätverksfärdigheter. Varje certifiering behandlar en unik teknologi för att kunna tillgodose de olika behov som kommer med olika arbetsroller.

Expert


Ciscos Expertcertifiering (CCIE) är globalt erkänd som branschens mest prestigefyllda nätverkscertifiering.