See how Insoft Services is responding to COVID-19

Fortinet Training

Fortinet ATC

Fortinet Authorised Training Center

atc status

ATC Status

As a Fortinet Authorised Training Center, Insoft Services provide official course materials.

Learn more
on site training

Training

Check our Fortinet training schedule.

Check dates
online training

Online Training

Get all the benefit of instructor-led training online. Enrol our training courses virtually.

preforce8

Prepforce 8

Prepare for the NSE 8 exam. Boot camps are now available in three different versions.

Discover

Fortinet Authorised Training genom EMEAR-området

Insoft Services utbildningskapacitet är beroende av den höga klassen på våra exklusiva Fortinet Certified Trainers (ECT). Vi är dedikerade till att tillhandahålla utbildning av hög kvalitet till Fortinet kunder, partner och anställda.

Utöver Storbritannien (UK) är vi fullt ut certifierade som Premier Authorized Training Center (ATC) i Finland, Norge, Tyskland, Sverige, Saudiarabien och Italien. På det sättet täcker vi hela EMEAR-området. Se mer om våra kontor >

fortinet training insoftservices
network security

Insoft Services levererar kurser över hela Fortinet Security Fabric. Se kommande kurser >

Fortinet
Network Security Expert
(NSE) Program

Fortinet Network Security Expert (NSE) är ett certifikationsprogram med åtta nivåer, designat för professionella tekniker som är intresserade av självständig validering av sina nätverkskunskaper och sin erfarenhet. De första tre nivåerna på NSE-programmet ger en förståelse för cybersecurity koncept och Fortinets produkter. Dessa nivåer (NSE 1, NSE 2 och NSE 3) var designade för Fortinet Partners, anställda och säljare. Online-kurser för självstudier är tillgängliga. Därför är NSE 4 certifikationen den första nivån för Nätverk och internetsäkerhetspersonal. Se tabellen nedan för att veta vilken kurs som möter dina krav


NSE 1

Security Associate [SALES]

Utveckla en förståelse för Threat Landscape. Och lär dig hur individer kan vara säkrare på internet genom Personal Security Awareness. Kom igång med grunderna >

NSE 2

Security Associate [SALES]

Utveckla kunskapen om Fortinet Security Fabric lösningar nödvändiga för att möta hotlandskapet och de säkerhetsproblem som togs upp i NSE 1. Lär mer om cybersecurity >

NSE 3

Security Associate [SALES]

Lär dig mer om Fortinets produkter. Anställda och partners måste ta NSE 3 certifikationen. Se hur du kan anmäla dig till en NSE 3 kurs här >

NSE 4

Professional [TECH]

Utveckla kunskapen om hur du kan sköta den dagliga konfigurationen, övervakningen och driften av FortiGate enheter, för att stödja företagets nätverkssäkerhetspolicies.. Kom igång >

NSE 5

Analyst [TECH]

Utveckla en detaljerad förståelse för hur man implementerar nätverkssäkerhetshantering och analys. network security management and analytics. Se mer >

NSE 6

Specialist [TECH]

Utveckla en förståelse för the fabric products som förbättrar FortiGate för att ge djupare och mer omfattande nätverkssäkerhet, ÷ka din kunskap >

NSE 7

Architect [TECH]

Utveckla förståelsen att integrera Fortinet produkter för att utveckla och administrera nätverkssäkerhetslösningar. Lyft din karriär >

NSE 8

Security Associate [SALES]

Demonstrera förmågan att designa, installera och felsöka en omfattande nätverkssäkerhetslösning i en verklig miljö. Bli en Fortinet Network Security Expert >

Get the NSE training guide in your inbox. Free download >