See how Insoft Services is responding to COVID-19

Nytt inom Cisco Certifieringar och Training Program

Nytt inom Cisco Certifieringar och Training Program

Nytt inom Cisco Certifieringar och Training Program

Nytt inom Cisco Certifieringar och Training Program

30 September 2019

Som en del i det nya Cisco 2.0 Certifieringsprogrammet kommer nya examen att vara tillgängliga för alla nivåer av expertis, bland annat CCNA, CCNP och CCIE. Andra examen kommer att finnas på marknaden för DevNet and Specialistcertifieringar. För att förbereda dig för examineringarna kan du gå de rekommenderade Cisco Training kurserna. Som en Auktoriserad Learning Partner, Insoft Services kan guida dig genom den processen, förse dig med den utbildning du behöver och hjälpa dig nå din certifiering snabbare.

Eftersom de nya examineringarna som kommer att träda i kraft 24 februari 2020 nu lanseras skulle jag vilja dela med mig av vad vi nu vet om Cisco certification 2.0 portfolio.

Cisco 2.0 Certifieringsprogrammet
Cisco 2.0 Certifieringsprogrammet | @insoftservices

Cisco Associate Level Certifieringar och Training Program

Certifieringsprogrammen på Associate-nivån har ändrats för att bättre anpassa sig till den ständigt utvecklande IT industrin. De ger den kompetens som varje nätverksproffs behöver för att framgångsrikt kunna hantera banbrytande nätverkslösningar.

Cisco Associate Level Certifieringar och Training Program
Cisco Associate Level | @insoftservices

CCNA Associate Certifiering

Den nya CCNA validerar nu en bred skala av kompetens och kunskap. Vid sidan av nätverksfundament ingår nu även säkerhet, automatisering och programmerbarhetsmoduler. Tidigare behövde man ta flera olika examen för att nå en CCNA, men med den här förändringen kan du styra din karriär i alla riktningar.

Nyligen anpassat för de senaste teknikerna och yrkesrollerna testar den nya CCNA-examen dina kunskaper och färdigheter inom nätverk och säkerhetsfundament, nätverksåtkomst, IP-anslutning, IP-tjänster, automatisering och programmerbarhet.

Examinering & rekommenderad Cisco Training

 • CCNA 200-301: Cisco Certified Network Associate (CCNA)

DevNet Associate Certifiering

Cisco’s Associate Level Program inkluderar också DevNet Associate. The Cisco Certified DevNet Associate certifiering identifierar ny teknisk kompetens för en ny typ av IT-proffs, vilket ger organisationer möjlighet att tillvarata potentialen för applikationer, automatisering och infrastruktur för nätverket, IoT, DevOps och Cloud.

DevNet Associate-programmet validerar färdigheter inom mjukvaruutveckling och design, inklusive API: er, Cisco-plattformar, applikationsutveckling, säkerhetsinfrastruktur och automatisering. Den riktar sig till mjukvaruutvecklare, DevOps-ingenjörer, automationsspecialister och annan mjukvarupersonal.

Det finns inga formella förkunskapskrav för DevNet Associate-certifiering, men du bör ha en god förståelse för de ämnen som ingår, och en del erfarenhet av mjukvaruutveckling och Python-programmering.

Examinering & rekommenderad Cisco Training

 • 200-901 DEVASC: Developing Applications and Automating Workflows using Cisco Core Platforms (DEVASC)

Cisco Certifierad Specialist Certifiering och Training Program

Oavsett om du vill fokusera på olika specialiseringsområden eller bedriva CCNP- eller CCIE-certifiering blir du nu erkänd för dina prestationer varje steg på vägen. För varje examen på professionell nivå och expertnivå tjänar du ett Cisco Certified Specialist-märke som validerar din expertis inom en viss teknik.

Cisco Certifierad Specialist Certifiering och Training Program
Cisco Specialist Level | @insoftservices

DevNet Specialist Certifiering

För att förvärva DevNet Specialist, klara en examen från Cisco DevNet Professional så är du certifierad! Som Cisco-certifierad DevNet-specialist kan du vara säker på att dina certifieringar överensstämmer med dina karriärintressen och yrkets krav.

Examen & Rekommenderad Cisco Training

Se Cisco DevNet Professional training nedan (core eller concentration) eller besök Ciscos webbplats för att lära dig mer om de nya specialistcertifieringarna.

Cisco Professional Level Certifiering och Training Program

På professionell nivå kan du välja önskad core-teknologi för att ytterligare anpassa din inlärningsväg inklusive DevNet Professional, CCNP Enterprise, CCNP Collaboration, CCNP Data Center, CCNP Security och CCNP Service Provider.

För att få en Cisco Professional-certifiering måste du klara två examen: det obligatoriska core-provet och en valfri concentration-examen. Core-proven validerar din kunskap om en specifik teknik, medan concentration-proven fokuserar på nya och branschspecifika ämnen som nätverksdesign, SD-WAN, trådlöst och automatisering.

Cisco Professional Level Certifiering och Training Program
Cisco Professional Level (CCNP) | @insoftservices

DevNet Professional Certifiering

Cisco Certified DevNet Professional visar dina färdigheter i att utveckla och underhålla applikationer byggda på Cisco-plattformar. Programmet är det första i sitt slag hos Cisco och certifierar tekniska nyckelfärdigheter för IT-proffs och förbereder dem för framtidens yrkesroller.

Varje examen i DevNet Professional-programmet leder till en individuell specialistcertifiering, så att du blir erkänd för dina prestationer på vägen.

Precis som med DevNet Associate finns det inga formella förkunskapskrav för DevNet Professional, men du bör ha en god förståelse för examens ämnesområden och tre till fem års erfarenhet av mjukvaruutveckling (inklusive Python).

Examen & Rekommenderad Cisco Training

Obligatorisk core examen:

 • 300-901 DEVCOR: Developing Applications Using Cisco Core Platforms och APIs (DEVCOR)

Concentration examen (Välj en):

 • 300-435 ENAUTO: Implementing Automation för Cisco Enterprise Solutions (ENAUI)
 • 300-835 CLAUTO: Implementing Automation för Cisco Collaboration Solutions (CLAUI)
 • 300-635 DCAUTO: Implementing Automation för Cisco Data Center Solutions (DCAUI)
 • 300-535 SPAUTO: Implementing Automation för Cisco Service Provider Solutions (SPAUI) 300-735 SAUTO: Implementing Automation för Cisco Security Solutions (SAUI)
 • 300-910 DEVOPS: Implementing DevOps Solutions och Practices using Cisco Platforms (DEVOPS)
 • 300-915 DEVIOT: Developing Solutions using Cisco IoT och Edge Platforms (DEVIOT)
 • 300-920 DEVWBX: Developing Applications för Cisco Webex och Webex Devices (DEVWBX)

CCNP Enterprise Certifiering

CCNP Enterprise inkluderar nu automatisering och programmerbarhet som hjälper dig att stärka  din nätverksinfrastruktur. CCNP är en av branschens mest respekterade certifieringar och validerar din kunskap om företagsinfrastruktur inklusive dual-stack (IPv4 och IPv6) arkitektur, virtualisering, infrastruktur, nätverkssäkerhet, säkerhet och automatisering.

Varje CCNP Enterprise-examen leder nu till en individuell Specialist certifiering, så att du blir erkänd för dina prestationer på vägen. Dessutom är core-provet också den kvalificerande examen för CCIE Enterprise Infrastructure och CCIE Enterprise Wireless-certifieringar.

Examen & Rekommenderad Cisco Training

Obligatorisk core examen:

 • 300-401 ENCOR: Implementering och Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR)

Concentration examen (välj en):

 • 300-410 ENARSI: Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing och Services (ENARSI) 
 • 300-415 ENSDWI: Implementing Cisco SD-WAN Solutions (SDWAN300) 
 • 300-420 ENSLD: Designing Cisco Enterprise Networks (ENSLD)
 • 300-425 ENWLSD: Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (ENWLSD) 
 • 300-430 ENWLSI: Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks (ENWLSI)
 • 300-435 ENAUTO: Implementing Automation för Cisco Enterprise Solutions (ENAUI)

CCNP Collaboration Certifiering

Det nya CCNP Collaboration certifieringsprogrammet förbereder dig för dagens krav på professionell nivå i samarbets-teknik. CCNP Collaboration inkluderar nu automatisering och programmerbarhet för att hjälpa dig stärka din samarbetsinfrastruktur.

Examen & Rekommenderad Cisco Training

Obligatorisk core examen:

 • 300-801 CLCOR: Implementing och Operating Cisco Collaboration Core Technologies (CLCOR)

Concentration examen (välj en):

 • 300-810 CLICA: Implementing Cisco Collaboration Applications (CLICA)
 • 300-815 CLACCM: Implementing Cisco Advanced Call Control och Mobility Services (CLACCM)
 • 300-820 CLCEI: Implementing Cisco Collaboration Cloud och Edge Solutions (CLCEI)
 • 300-835 CLAUTO: Implementing Automation för Cisco Collaboration Solutions (CLAUI)

CCNP Data Center Certifiering

En av branschens mest respekterade certifieringar, CCNP validerar den kärnkunskap du behöver samtidigt som den ger dig flexibilitet att välja ett fokusområde. På samma sätt som andra CCNP-certifieringar inkluderar CCNP Data Center nu automatisering och programmerbarhet för att hjälpa dig att stärka din Data Center-infrastruktur.

Examen & Rekommenderad Cisco Training

Obligatorisk core examen:

 • 300-601 DCCOR: Implementing och Operating Cisco Data Center Core Technologies (DCCOR)

Concentration examen (välj en):

CCNP Security Certifieringar

Som en av branschens mest respekterade certifieringar, det nya certifieringsprogrammet CCNP Security förbereder dig för dagens krav på professionell nivå inom säkerhetsteknologi. CCNP Security inkluderar också automatisering och programmerbarhet som hjälper dig att stärka din säkerhetsinfrastruktur.

Examen & Rekommenderad Cisco Training

Obligatorisk core examen:

 • 300-701 SCOR: Implementing och Operating Cisco Security Core Technologies (SCOR)

Concentration examen (välj en):

CCNP Service Provider Certifiering

Det nya certifieringsprogrammet CCNP Service Provider förbereder dig för dagens yrkesroller på professionell nivå inom tjänsteleverantörsteknologier och innehåller automatiserings- och programmeringsmoduler som hjälper dig att stärka din tjänsteleveransinfrastruktur.

Examen & Rekommenderad Cisco Training

Obligatorisk core examen:

 • 300-501 SPCOR: Implementing och Operating Cisco Service Provider Network Core Technologies (SPCOR)

Concentration examen (välj en):

 • 300-510 SPRI: Implementing Cisco Service Provider Advanced Routing Solutions (SPRI)
 • 300-515 SPVI: Implementing Cisco Service Provider VPN Services (SVPI)
 • 300-535 SPAUTO: Implementing Automation för Cisco Service Provider Solutions (SPAUI)

Cisco Expert-Level Certifiering och Training Programmet

Det finns några betydande förändringar även i CCIE-programmet. Nu är CCIE giltig i 3 år istället för 2, och den suspenderade statusen är inte längre ett alternativ.

Med de nya ändringarna finns inte längre den skriftliga examen och den kvalificerade tentamen för CCIE är core-provet från motsvarande CCNP-spår, vilket innebär att du fortfarande måste klara två examen:

 • the qualifying CCNP core examen;
 • the hands-on CCIE lab examen.
Cisco Expert-Level Certifiering och Training Programmet
Cisco Expert-Level | @insoftservices

CCIE Enterprise Wireless Certifiering

Det nya certifieringsprogrammet CCIE Enterprise Wireless förbereder dig för dagens jobb på expertnivå inom trådlösa företagsteknologier. Det inkluderar också automatisering och programmerbarhet som hjälper dig att stärka din trådlösa företagsinfrastruktur.

Examen & Rekommenderad Cisco Training

Obligatorisk kvailificerande examen:

 • CCNP Enterprise Core Examen:
  ENCOR 300-401: Implementing och Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR)

Lab examen:

 • CCIE Enterprise Wireless v1.0
  Denna 8-timmars praktiska laboratorieexamen täcker livscykeln från början till slutet av komplexa trådlösa företagsnätverk, från design och driftsättning till drift och optimering av dessa nätverk.

CCIE Enterprise Infrastructure Certifiering

Den nya CCIE Enterprise Infrastructure-certifieringen stärker dina färdigheter med komplexa lösningar för företagsinfrastruktur och förbereder dig för dagens jobb på expertnivå inom företagsinfrastruktur-teknologier. Som en av branschens mest respekterade certifieringar inkluderar CCIE Enterprise Infrastructure nu automatisering och programmerbarhet för att hjälpa dig att stärka din företagsinfrastruktur och utmärka dig som teknisk ledare.

Examen & Rekommenderad Cisco Training

Obligatorisk kvailificerande examen:

 • CCNP Enterprise Core Examen
  ENCOR 300-401: Implementing och Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR)

Lab examen:

 • CCIE Enterprise Infrastructure v1.0
  Denna 8-timmars praktiska laboratorieexamen täcker hela livscykeln från komplexa företagsnätverk, från design till driftsättning och drift av dessa nätverk.

CCIE Collaboration Certifiering

Det nya CCIE-samarbetscertifieringsprogrammet förbereder dig för dagens krav på expertnivå inom samarbets-tekniker. Det inkluderar automatiserings- och programmeringsmoduler som hjälper dig att stärka din samarbetsinfrastruktur.

Examen & Rekommenderad Cisco Training

Obligatorisk kvailificerande examen:

 • CCNP Collaboration Core Examen
  CLCOR 300-801: Implementing och Operating Cisco Collaboration Core Technologies

Lab examen:

 • CCIE Collaboration v3.0
  Denna 8-timmars praktiska laboratorieexamen täcker hela livscykeln av komplexa samarbetsinfrastrukturer, från design och driftsättning till drift och optimering.

CCIE Data Center Certifiering

Det nya certifieringsprogrammet CCIE Data Center förbereder dig för dagens krav på expertnivå inom Data Center-teknologier och inkluderar ett ökat fokus på automatisering och programmerbarhet för att hjälpa dig att effektivisera din Data Center-driftsättning och verksamhet.

Examen & Rekommenderad Cisco Training

Obligatorisk kvailificerande examen:

 • CCNP Data Center Core Examen
  DCCOR 300-601: Implementing och Operating Cisco Data Center Core Technologies (DCCOR)

Lab examen:

 • CCIE Data Center v3.0
  Denna 8-timmars praktiska laboratorieexamen täcker livscykeln från början till slutet av komplexa Data Center-nätverk, från design och driftsättning till drift och optimering.

CCIE Security Certifiering

Det nya CCIE-säkerhetscertifieringsprogrammet förbereder dig för dagens krav på expertnivå inom säkerhetsteknologi och innehåller nu automatisering och programmerbarhet som hjälper dig att stärka dina säkerhetslösningar.

Examen & Rekommenderad Cisco Training

Obligatorisk kvailificerande examen:

 • CCNP Security Core Examen
  SCOR 300-701: Implementing och Operating Cisco Security Core Technologies (DCCOR)

Lab examen:

 • CCIE Security v6.0
  Denna 8-timmars praktiska laboratorieexamen täcker livscykeln från början till slutet av komplexa säkerhetslösningar och teknologier, från design och driftsättning till drift och optimering.

CCIE Service Provider Certifiering

CCIE-tjänsteleverantörscertifiering visar dina färdigheter med komplexa tjänsteleverantörslösningar och förbereder dig för dagens krav på expertnivå inom tjänsteleverantörsteknologier. Det inkluderar nu automatisering och programmerbarhet som hjälper dig att stärka din tjänsteleverantörs-infrastruktur.

Examen & Rekommenderad Cisco Training

Obligatorisk kvailificerande examen:

 • CCNP Service Provider Core Examen
  SPCOR 300-501: Implementing och Operating Cisco Service Provider Core Technologies.

Lab examen:

 • CCIE Service Provider v5.0
  Denna 8-timmars praktiska laboratorieexamen täcker livscykeln från kompletta serviceleverantörsnätverk, från design och driftsättning till drift och optimering.

För att lära dig mer om vilka examen som försvinner och vilka som kommer att fortsätta att vara en del av 2.0-certifieringsportföljen, se Cisco’s Exam Portfolio Transition.

Översättningen av artikeln blev gjord av Mari Bergman.

No Comments

Comments are closed.