See how Insoft Services is responding to COVID-19

Training Mode

 • Onlineutbildning på ett enkelt sätt


  Insofts anpassningsbara, nätbaserade, utbildningsprogramvara ”etrain” låter oss tillhandahålla interaktiva utbildningssessioner för både kunder och anställda oavsett var man befinner sig. Dra ner på resandet och nå fler personer att utbilda genom att flytta utbildningsprogrammet online, eller genom att integrera onlineutbildningen med vårt fysiska utbildningsprogram off-line.

   

  e-train online på ett enkelt sätt för alla deltagare.


  Interaktiva verktyg: För att aktivera studenterna kan du dela ditt skrivbord, byta presentatör, överföra kontroll, chatta, rita, stryka under på skärmen samt mycket mer.

  HD-video: e-train via WebEX, säkerställer full interaktion för samtliga kursdeltagare. Upp till hela 50 deltagare i HD – utan några krav på specialutrustning.

   

  Minska kostnaderna samt öka kapaciteten för onlineutbildning.


  Med e-train kan du utbilda upp till 200 personer online per session, utan att kursdeltagarna (eller instruktören) måste åka till en gemensam utbildningslokal. Du slipper dessutom omaket med att boka och färdigställa någon lokal överhuvudtaget. Inbyggt VoIP-ljud och det integrerade, kostnadsfria, ljudalternativet möjliggör för ytterligare kostnadsbesparingar. Utöver detta kan du också spela in dina sessioner så de kan ses när som helst (on-demand), en utmärkt lösning för deltagare som missat någon session eller vill se sessionen en gång till.

   

  Anpassad Utbildning


  För organisationer som söker konkurrensfördelar genom investeringar i sin personal så kan våra skräddarsydda utbildningsprogram vara lösningen då de kan anpassas till att tillfredsställa varje företags specifika kunskapsbehov. Alternativt kan vi designa ett program specifikt utformat för dina organisationsstrukturer i samråd med en av våra ämnesexperter. Eller varför inte skapa ett helt eget program för er, med egen programlängd, specifikt kursinnehåll samt unikt undervisningsschema. Välj ut och sätt samman element från olika teknologier för att skapa det rätta programmet för just era organisationer!

   

  Inlärningsmetoder


  I våra kurser använder vi vår skräddarsydda designprofil och med vår unika metodologi identifierar vi specifika organisatoriska resultatmål vad gäller kunskaper och färdigheter. Våra kursutvecklare tar i samråd med våra ämnesexperter fram utvecklings- och utbildningsmanualer, Powerpoint-presentationer och inlärningshjälpmedel. Vår seniorkonsult genomför slutligen en översyn av kursen som en del i vår ständigt pågående kvalitetskontroll.

   

  Våra skräddarsydda in-house-lösningar kan bestå av:

  • Kunskapsutvärdering, vilket kan identifiera luckor och inlärningsmål.
  • Kursutvärderingar, både före och efter, för att säkerställa att kunskapen tillämpas på arbetsplatsen
  • Tillämpligt certifieringsprogram för försäljare/leverantörer med samtyckeskontroll samt se till att viss teknisk utbildning hjälper deltagarna att uppnå den avsedda kurscertifieringen, efter avslutad utbildning.
  • Uppdateringssessioner i formen av klassrumsutbildning, vägledda diskussionssessioner eller kortare samtal som till exempel, ’lunch och lär’.

   

  I vårt arbete med en mängd olika organisationer i hela EMEA-regionen har vi tagit fram skräddarsydda inlärningsprogram, omarbetat befintligt utbildningsmaterial samt introducerat specifika tränings- och strategi-initiativ.