Our Recognition

  • Våra referenser och utmärkelser


    ”Certifieringsprocessen som krävde mycket hårt arbete under en 12-månadersperiod visar tydligt på Insoft Services, i hela EMEA-regionen, fortsatta engagemang för våra kunder och för kvaliteten på vår service. Detta innebär för våra kunders del att de kan vara förvissade om att de arbetar med en IT-leverantör som bedriver en verksamhet inom ramen för en internationellt erkänd informationssäkerhetsstandard.”

    Insoft Services har uppnått certifikaten International Organization for Standardization’s (ISO) 9001:2008 och ISO 27001:2005, vilket demonstrerar en organisations engagemang för den standard som råder vad gäller servicekvalitet. Kunder som använder Insofts tjänster förlitar sig på vår oavbrutna leverans av affärskritiska tekniska konsulttjänster. ISO-certifieringen fastslår att vi efterlever dokumenterade metoder och rutiner samt fortsatta förbättringar i de professionella tjänster som vi tillhandahåller.

    I ISO 9001:2008 and ISO 27001:2005 specificeras standarden för Kvalitet i Ledningssystem (QMS). Kraven fokuserar på en organisations förmåga att upprätthålla och förbättra kundnöjdhet samt kvalitetskrav. Som en del av certifieringsprocessen så har Insoft Services upprättat en egen QMS för att säkerställa den globala kundnöjdheten.

    Genom att identifiera förbättringsområden, skapa rekommendationer för att åtgärda identifierade luckor samt agera utifrån dessa rekommendationer så garanterar Insoft att de har de nödvändiga globala processerna för att ständigt förbättra servicekvaliteten på en regelbunden, kvantifierbar och påvisbar basis.