See how Insoft Services is responding to COVID-19

Our Recognition

  • Våra referenser och utmärkelser


    ”Certifieringsprocessen kräver mycket hårt arbete under en 12-månadersperiod och visar tydligt Insoft Services fortsatta engagemang för våra kunder och för kvaliteten på vår service inom hela EMEA-regionen. Detta innebär för våra kunders del att de kan vara förvissade om att de arbetar med en IT-leverantör som bedriver en verksamhet inom ramen för en internationellt erkänd informationssäkerhetsstandard.”

    Insoft Services har uppnått certifikaten International Organisation for Standardization’s (ISO) 9001:2008 och ISO 27001:2005, vilket demonstrerar en organisations engagemang för den standard som råder vad gäller servicekvalitet. Kunder som använder Insofts tjänster förlitar sig på vår oavbrutna leverans av affärskritiska tekniska konsulttjänster. ISO-certifieringen säkerställer att vi följer dokumenterade metoder och rutiner samt att vi fortsätter utveckla våra professionella tjänster.

    ISO 9001:2008 och ISO 27001:2005 specificerar standarden för Quality Managent System (QMS). Kraven fokuserar på en organisations förmåga att upprätthålla och förbättra kundnöjdhet samt rådande kvalitetskrav. Som en del av certifieringsprocessen så har Insoft Services upprättat en egen QMS för att säkerställa kundnöjdheten över hela världen.

    Genom att identifiera förbättringsområden, skapa rekommendationer för att åtgärda identifierade luckor samt agera utifrån dessa rekommendationer garanterar Insoft att de har de globala processer som är nödvändiga för att ständigt förbättra servicekvaliteten på en regelbunden, kvantifierbar och tydligt påvisbar basis.